ZŁÓŻ WNIOSEK

  FORMA PRAWNA

  WSZYSTKIE POLA WYMAGANE


  DANE FIRMY

  WSZYSTKIE POLA WYMAGANE

  DANE WŁAŚCICELA FIRMY

  WSZYSTKIE POLA WYMAGANE


  DANE UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI (TYLKO MAJĄCYCH POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW)

  UDZIAŁOWIEC

  WSZYSTKIE POLA WYMAGANE


  DANE REPREZENTANTÓW SPÓŁKI

  REPREZENTANT

  WSZYSTKIE POLA WYMAGANE
  OSOBA DO KONTAKTU Z BANKIEM

  POLA WYMAGANE DLA SPÓŁEK. DLA OSÓB FIZYCZNYCH OPCJONALNE.


  DOSTAWCA

  PROSZĘ UZUPEŁNIĆ JEŚLI WYBRANO JUŻ DOSTAWCĘ LUB ZAŁĄCZENIE FAKTURY PRO-FORMA

  ZAŁĄCZNIKI

  DOZWOLONE ROZSZERZENIA PLIKÓW: PDF, DOCX, DOC , JPEG, JPG, PNG